2021/2022. PhD Ösztöndíj – Önköltséges képzésre besorolt hallgatóknak

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet azon, ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2021-es felvételi eljárásban magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

A pályázat célja:

Az ITM és az ELTE az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja
támogatni.

Pályázhat: minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2021-es évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra.

Az ösztöndíj mértéke:
Az ösztöndíjat elnyerő, önköltséges hallgatók állami ösztöndíjas doktori hallgatói státuszt kapnak.

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjának havi összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdése és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet Kormányrendelet 14. § (1)-(2) bekezdései szerint

  • a képzési és kutatási szakaszban 140.000,- Ft/hó
  • a kutatási és disszertációs szakaszban (tanulmányok 3. tanévétől) 180.000,- Ft/hó;
  • a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400.000,- Ft.

A pályázatok elektronikus beadásának határideje:
2021. augusztus 8., 23:59 (közép-európai idő /CET/ szerint).

A pályázatok beadásának módja:
Pályázni a https://martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak a megfelelő pályázati adatlapon.

 

Pályázati kiírás

Pontrendszer

Forrás: GENIUS JA