Elnökség

Elnök

Fazekas Andrea

Elnök

1987-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2005-ben érettségiztem az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában. Ezután az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán folytattam tanulmányaimat, ahol 2010-ben szereztem „magiszteri” diplomát. 2011-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolába, majd 2014-ben szereztem abszolutóriumot. Kutatási területem a kárpátaljai kortárs magyar irodalom. Kutatási témám: Monográfia Berniczky Éváról. 2018 óta az Oktatási Hivatalnál dolgozom, 2020-tól mint az egyik Európai Uniós projekt témavezetője, főleg a felsőoktatással és pályaorientációval kapcsolatos programok tartoznak hozzám.

Alelnökök

Bence Norbert

Első alelnök

1996-ban születtem Kárpátalján, a Beregszászi járás Bátyú községében. 2013-ban érettségiztem a Bátyúi Középiskolában. A középiskola elvégzése után felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetemre (UNE), ahol az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet fizika szakán szereztem mesterdiplomát 2019-ben. 2019 őszétől az UNE Fizika Karán folytatom doktori tanulmányaimat. Egyetemi éveim alatt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének aktivistája, elnökségi tagja, majd elnöke voltam. A KMDFKSZ elnökeként az SD kiadásért felelős szerkesztője voltam két éven keresztül, jelenleg pedig a kötet szerkesztése mellett a weboldallal kapcsolatos feladatokat is ellátom. 2019 októberétől a Momentum Doctorandus tagja, 2020 februárjától a szervezet alelnöke vagyok.

Benedek Viktória

Második alelnök

1994-ben születtem Kárpátalján, Nagydobronyban. 2012-ben érettségiztem a Nagydobronyi Középiskolában, majd felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földrajz szakára, amit 2016-ban sikeresen befejeztem. Ezután felvételiztem a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetébe, ahol 2018-ban Terület- és Településfejlesztő Geográfus mester diplomát szereztem. Debreceni éveim során lehetőségem volt belekóstolni az ERASMUS+ nyújtotta lehetőségekbe, így a Partiumi Keresztény Egyetem Partiumi Területi Kutatások Intézetében (Nagyvárad) töltöttem egy bő évet. 2018 szeptembere óta a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában folytatom tanulmányaimat, immár harmadik éve. Kutatási területeim: a kárpátaljai magyarság vándorlási tendenciái, munkavállalói és peregrinációs lehetőségei, illetve, hogy ezek hogyan hatnak a helyi humánerőforrás készletekre, emellett pedig a kisebbségek kisebbsége, azaz a helyi (nagydobronyi) romák lehetőségeinek feltérképezése. Egyetemi éveim alatt volt szerencsém számos diákszervezet munkájában részt venni, kapcsolatokat kiépíteni. Ezek az ismeretségek azóta is elkísérnek, így 2018-ban csatlakoztam a Momentum Doctorandus szervezethez is. 2020 februárjában a közgyűlés a szervezet elnökségi tagjává, 2021 májusában pedig alelnökké választott.

Elnökségi tagok

Bakó Krisztina

1992-ben születtem Beregszászban. Középiskolai tanulmányaimat a Beregszászi 3. Számú Középiskolában végeztem és itt is érettségiztem. Ezután a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalj.ai Magyar Főiskolán előbb baccalaureus -, majd specialist diplomát szereztem történelem, illetve magyar nyelv és irodalom szakokon. 2014-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajztudományi Doktori Iskolájába, ahol 2017 szeptemberében abszolváltam. Kutatási témám a beregszászi színházi élet a II. világháború utáni időszaktól napjainkig. 2016-tól a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Agora Információs Központban pályázati referensi munkakört töltök be. 2017 novemberében a közgyűlés a szervezet titkárává választott, amely tisztséget 2018. január 1-től töltöm be.

Linc Annamária

1995-ben születtem Kárpátalján, (Öreg-)Akliban. 2012-ben érettségiztem a Péterfalvi Református Líceumban. Felsőoktatási tanulmányaimat a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdtem, ahol 2016-ban kaptam meg földrajz tanári BSc diplomámat. Ezután tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Turizmusföldrajz Geográfus MSc képzésén folytattam. A diplomák megszerzését követően 2018-ban felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol jelenleg harmadéves doktorandusz hallgató vagyok. Kutatási tevékenységeim idegenforgalmi vizsgálatokhoz, határkutatáshoz, illetve Kárpátaljához kötődnek. 2018-ban csatlakoztam a Momentum Doctorandus szervezethez, 2021 májusában pedig a közgyűlés a szervezet elnökségi tagjává választott.

Kopasz Vivien Meláni

1994-ben születtem Kárpátalján, Dercen községben. 2013-ban érettségiztem a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában. Ezután az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében előbb BSc -, majd MSc diplomát szereztem történelem, illetve nemzetközi kapcsolatok szakon. 2019 őszén felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajztudományi Doktori Iskolájába, immár második éve itt folytatom tanulmányaimat. Kutatási témám: Dercen község néprajzi sajátosságai és egyházi élete a 20. századtól napjainkig. Egyetemi éveim alatt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnökségi tagja, majd alelnöke voltam. A diákszervezetben eltöltött évek motiváltak arra, hogy csatlakozzam a kárpátaljai magyar doktorandusz szervezethez. 2021 májusában a közgyűlés a szervezet elnökségi tagjává választott.

Tiszteletbeli elnökök

Kovály Katalin

1987-ben születtem a kárpátaljai Makkosjánosiban. A Jánosi Középiskolában érettségiztem, majd a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem BSc diplomát földrajz-biológia szakon. Ezután az Ungvári Nemzeti Egyetem földrajz szakos hallgatója lettem, ahol 2010-ben „specialist” (MSc) diplomát szereztem. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2021-ben szereztem PhD fokozatot.

2015-től az MTA Földrajztudományi Intézetének kutatója vagyok. Kutatási területem leginkább Kárpátalja, illetve Ukrajna társadalom- és gazdaságföldrajzához kötődik, azon belül is az ott élő magyarság vizsgálatára fókuszálok. 2011–2013 között a Momentum Doctorandus alelnöke, majd 2013–2017 között annak elnöke voltam. Lemondásom után a közgyűlés tiszteletbeli elnökké választott.

Kosztur András

1992-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2009-ben az Ungvári Drugeth Gimnáziumban érettségiztem. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat, 2014-ben szereztem mesterdiplomámat történelem szakon. Ezt követően felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába, ahol 2017 augusztusában abszolváltam. Kutatási területem az orosz Eurázsia-eszme, valamint a civilizációelméletek. 2017-2019 között összesen három féléven keresztül a prágai Károly Egyetemen kutattam az International Visegrad Fund ösztöndíjával. 2019 novemberétől a XXI. Század Intézet kutatója, 2020 novemberétől vezető kutatója vagyok, ahol a posztszovjet térség kutatásával foglalkozom. 2016 óta segítem a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének tudományos kiadványának, a Scientia Denique-nek a munkáját, jelenleg bölcsészettudományi szakreferensként.

2015 szeptemberétől a Momentum Doctorandus Társadalomtudományi Szekciójának koordinátora voltam. 2017 novemberében a közgyűlés a szervezet elnökévé választott, mely tisztséget 2018. január 1-től töltöm be egészen 2021 májusáig. 2021 júniusában a szervezet elnöksége tiszteletbeli elnökké választott.

Kosztur András

Fazekas Andrea

Elnök

1987-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2005-ben érettségiztem az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában. Ezután az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán folytattam tanulmányaimat, ahol 2010-ben szereztem „magiszteri” diplomát. 2011-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolába, majd 2014-ben szereztem abszolutóriumot. Kutatási területem a kárpátaljai kortárs magyar irodalom. Kutatási témám: Monográfia Berniczky Éváról. 2018 óta az Oktatási Hivatalnál dolgozom, 2020-tól mint az egyik Európai Uniós projekt témavezetője, főleg a felsőoktatással és pályaorientációval kapcsolatos programok tartoznak hozzám.

Alelnökök

Bence Norbert

Első alelnök

1996-ban születtem Kárpátalján, a Beregszászi járás Bátyú községében. 2013-ban érettségiztem a Bátyúi Középiskolában. A középiskola elvégzése után felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetemre (UNE), ahol az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet fizika szakán szereztem mesterdiplomát 2019-ben. 2019 őszétől az UNE Fizika Karán folytatom doktori tanulmányaimat. Egyetemi éveim alatt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének aktivistája, elnökségi tagja, majd elnöke voltam. A KMDFKSZ elnökeként az SD kiadásért felelős szerkesztője voltam két éven keresztül, jelenleg pedig a kötet szerkesztése mellett a weboldallal kapcsolatos feladatokat is ellátom. 2019 októberétől a Momentum Doctorandus tagja, 2020 februárjától a szervezet alelnöke vagyok.

Benedek Viktória

Második alelnök

1994-ben születtem Kárpátalján, Nagydobronyban. 2012-ben érettségiztem a Nagydobronyi Középiskolában, majd felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földrajz szakára, amit 2016-ban sikeresen befejeztem. Ezután felvételiztem a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetébe, ahol 2018-ban Terület- és Településfejlesztő Geográfus mester diplomát szereztem. Debreceni éveim során lehetőségem volt belekóstolni az ERASMUS+ nyújtotta lehetőségekbe, így a Partiumi Keresztény Egyetem Partiumi Területi Kutatások Intézetében (Nagyvárad) töltöttem egy bő évet. 2018 szeptembere óta a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában folytatom tanulmányaimat, immár harmadik éve. Kutatási területeim: a kárpátaljai magyarság vándorlási tendenciái, munkavállalói és peregrinációs lehetőségei, illetve, hogy ezek hogyan hatnak a helyi humánerőforrás készletekre, emellett pedig a kisebbségek kisebbsége, azaz a helyi (nagydobronyi) romák lehetőségeinek feltérképezése. Egyetemi éveim alatt volt szerencsém számos diákszervezet munkájában részt venni, kapcsolatokat kiépíteni. Ezek az ismeretségek azóta is elkísérnek, így 2018-ban csatlakoztam a Momentum Doctorandus szervezethez is. 2020 februárjában a közgyűlés a szervezet elnökségi tagjává, 2021 májusában pedig alelnökké választott.

Elnökségi tagok

Bakó Krisztina

1992-ben születtem Beregszászban. Középiskolai tanulmányaimat a Beregszászi 3. Számú Középiskolában végeztem és itt is érettségiztem. Ezután a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalj.ai Magyar Főiskolán előbb baccalaureus -, majd specialist diplomát szereztem történelem, illetve magyar nyelv és irodalom szakokon. 2014-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajztudományi Doktori Iskolájába, ahol 2017 szeptemberében abszolváltam. Kutatási témám a beregszászi színházi élet a II. világháború utáni időszaktól napjainkig. 2016-tól a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Agora Információs Központban pályázati referensi munkakört töltök be. 2017 novemberében a közgyűlés a szervezet titkárává választott, amely tisztséget 2018. január 1-től töltöm be.

Linc Annamária

1995-ben születtem Kárpátalján, (Öreg-)Akliban. 2012-ben érettségiztem a Péterfalvi Református Líceumban. Felsőoktatási tanulmányaimat a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdtem, ahol 2016-ban kaptam meg földrajz tanári BSc diplomámat. Ezután tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Turizmusföldrajz Geográfus MSc képzésén folytattam. A diplomák megszerzését követően 2018-ban felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol jelenleg harmadéves doktorandusz hallgató vagyok. Kutatási tevékenységeim idegenforgalmi vizsgálatokhoz, határkutatáshoz, illetve Kárpátaljához kötődnek. 2018-ban csatlakoztam a Momentum Doctorandus szervezethez, 2021 májusában pedig a közgyűlés a szervezet elnökségi tagjává választott.

Kopasz Vivien Meláni

1994-ben születtem Kárpátalján, Dercen községben. 2013-ban érettségiztem a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában. Ezután az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében előbb BSc -, majd MSc diplomát szereztem történelem, illetve nemzetközi kapcsolatok szakon. 2019 őszén felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajztudományi Doktori Iskolájába, immár második éve itt folytatom tanulmányaimat. Kutatási témám: Dercen község néprajzi sajátosságai és egyházi élete a 20. századtól napjainkig. Egyetemi éveim alatt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnökségi tagja, majd alelnöke voltam. A diákszervezetben eltöltött évek motiváltak arra, hogy csatlakozzam a kárpátaljai magyar doktorandusz szervezethez. 2021 májusában a közgyűlés a szervezet elnökségi tagjává választott.

Tiszteletbeli elnök

Kovály Katalin

1987-ben születtem a kárpátaljai Makkosjánosiban. A Jánosi Középiskolában érettségiztem, majd a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem BSc diplomát földrajz-biológia szakon. Ezután az Ungvári Nemzeti Egyetem földrajz szakos hallgatója lettem, ahol 2010-ben „specialist” (MSc) diplomát szereztem. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2021-ben szereztem PhD fokozatot.

2015-től az MTA Földrajztudományi Intézetének kutatója vagyok. Kutatási területem leginkább Kárpátalja, illetve Ukrajna társadalom- és gazdaságföldrajzához kötődik, azon belül is az ott élő magyarság vizsgálatára fókuszálok. 2011–2013 között a Momentum Doctorandus alelnöke, majd 2013–2017 között annak elnöke voltam. Lemondásom után a közgyűlés tiszteletbeli elnökké választott.

Kosztur András

1992-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2009-ben az Ungvári Drugeth Gimnáziumban érettségiztem. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat, 2014-ben szereztem mesterdiplomámat történelem szakon. Ezt követően felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába, ahol 2017 augusztusában abszolváltam. Kutatási területem az orosz Eurázsia-eszme, valamint a civilizációelméletek. 2017-2019 között összesen három féléven keresztül a prágai Károly Egyetemen kutattam az International Visegrad Fund ösztöndíjával. 2019 novemberétől a XXI. Század Intézet kutatója, 2020 novemberétől vezető kutatója vagyok, ahol a posztszovjet térség kutatásával foglalkozom. 2016 óta segítem a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének tudományos kiadványának, a Scientia Denique-nek a munkáját, jelenleg bölcsészettudományi szakreferensként.

2015 szeptemberétől a Momentum Doctorandus Társadalomtudományi Szekciójának koordinátora voltam. 2017 novemberében a közgyűlés a szervezet elnökévé választott, mely tisztséget 2018. január 1-től töltöm be egészen 2021 májusáig. 2021 júniusában a szervezet elnöksége tiszteletbeli elnökké választott.

Kosztur András