Partnereink

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 1998 tavaszán alakult meg Ungváron prof. dr. Lizanec Péter kezdeményezésének köszönhetően. 1999 áprilisában az akkori magyar ajkú hallgatók hivatalosan is bejegyezték a nonprofit civil szervezetet. Szövetségünk tevékenységi köre elsősorban a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóira, másodsorban a kárpátaljai magyar középiskolások, gimnazisták és líceumisták diákjaira terjed ki, de programjainkon részt vesznek a képzésüket Magyarországon, illetve a többi szomszédos országban végző magyar ajkú hallgatók, doktoranduszok és fiatal kutatók is.

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének gondozásában kiadott tudományos folyóirat első száma 2011-ben jelent meg. A kiadvány azzal a céllal indult, hogy publikációs felületet biztosítson a magyar ajkú hallgatók számára, ahol szárnypróbálgatás gyanánt anyanyelvükön is publikálhatják tudományos törekvéseik eredményeit. A kötetbe minden tudományterületről várják a tanulmányokat. Az SD évente egy alkalommal, az őszi időszakban jelenik meg. Eddig összesen 11 számmal kerül kiadásra.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata 1999-ben alakult. Fennállásának eddigi 20 éve alatt számos felejthetetlen emléket nyújtott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóinak és minden kedves érdeklődőnek. A Hallgatói Önkormányzat fő tevékenységét a hallgatói érdekképviselet alkotja a főiskola vezetőségével és minden olyan szervezettel, amely a hallgatók érdekeit szolgálja.

A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK) a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztető fóruma, amely a Magyar Kormány kezdeményezésére Budapesten, 1999. november 27-én széleskörű magyarországi és határon túli magyar szervezeti részvétellel lett életre hívva. A szervezet alapvető célja mind a mai napig, hogy az ifjúság legmagasabb szintű egyeztető fóruma legyen, ezzel pedig a Magyar Állandó Értekezlet ifjúsági lábát képezze. A MIK célja a magyar ifjúság bevonása az össznemzeti ifjúságpolitika alakításába. Ennek révén elősegíthető a Magyarország határain túl élő magyar ifjúsági közösségek magyarországi erkölcsi, anyagi, szakmapolitikai és diplomáciai támogatása is. További célkitűzésként szerepel a hazai és külhoni ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd, és szakmai fejlesztő találkozások koordinálása, határokon átnyúló programok és rendezvények elősegítése. A közös munka célja, hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon lehetőség a szervezetek által megvalósuló programokon, rendezvényeken való részvételre. A MIK 2016. május 4-én végül önálló jogi személlyé vált.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak, így a magyar felsőoktatási hallgatóknak a demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviseleti szervezete. Tagjai az ország felsőoktatási intézményekben működő hallgatói önkormányzatok, tiszteletbeli tagjai a határon túli magyar hallgatók képviseletét ellátó hallgatói önkormányzatok, hallgatói szervezetek. A HÖOK több országos és határon átívelő projektet is működtet. A HÖOK Külhoni Programja hozzájárul egy egységes Kárpát-medencei oktatási tér kialakításához. A Tehetségmentor Program keretein belül kiépített egy kortárssegítő hálózatot, mely segít elérni és a felsőoktatásba történt bekerülést követően felkarolni a középiskolai tehetségeket.

A Külügyi Műhely Alapítvány 2018-ban kezdte meg szakmai tevékenységét. Átfogóbb céljai közé tartozik a tudományos publikációk gondozása, közösségépítés, valamint tudományos-szakmai szervezetekkel történő együttműködés. Az Alapítvány munkájába olyan doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és fokozattal rendelkező szakértők kapcsolódnak be, akik jelenleg is a tudományos szférában dolgoznak, illetve szakmai előmenetelüket ott képzelik el. Az Alapítvány munkásságának egyik legfontosabb pillérét képezi a 2019-ben alapított Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat. A folyóiratban helyet kaphat minden olyan, nemzetközi fókuszú kutatási eredmény, amely illeszkedik valamely rovathoz és a kézirat a Szerzői útmutató, valamint a tudományos elvárások szigorú betartása mentén készül el.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt 2011-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség hozta létre, amely többek között az esélyegyenlőség jegyében végez széleskörű tehetséggondozást, fejlesztést, valamint tehetségkutatást a Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásai, egyetemi-, főiskolai hallgatói, fiatal kutatói között. Célja a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása, egyenlő hozzáférés biztosítás a tehetségsegítés területén, a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése. További célja, hogy minél több lehetőséget kínáljon a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók ismereteinek, készségeinek a képzési anyagon túllépő kiszélesítésére, valamint értelmes fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése, s hogy összefogja a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, munkára ösztönözzük azokat.