Rólunk

A szervezet profilja

A Momentum Doctorandus, kárpátaljai magyar doktoranduszok és aspiránsok szervezete, olyan PhD hallgatókat tudhat tagjai között, akik az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Corvinusszal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Debreceni, Szegedi, Pécsi Tudományegyetemekkel, a Kijevi, Ungvári és a Kárpátaljai Nemzeti Egyetemmel állnak doktorandusz-hallgatói vagy doktor-jelölti jogviszonyban. A fiatal tudósok nemcsak földrajzilag, de tudományterületeket tekintve is nagy változatosságot képviselnek: történész, szociológus, nyelvész, irodalmár mellett fizikus, matematikus, biológus és földtudománnyal foglalkozó ifjú kutató is gazdagítja sorainkat. Ennek megfelelően a szervezet munkáját két alapvető (társadalom- és természettudományi) szakosztály keretében végzi, amelyek önálló koordinátorai a szervezet 3 tagú elnökségével közösen irányítják a Momentum Doctorandust.

A szervezetnek elsősorban az a célja, hogy számon tartsa, összefogja a doktoranduszokat, a tagság számára olyan szakmai információkat áramoltasson (konferencia, publikálási, kutatási ösztöndíj lehetőségek) és olyan szakmai programokat szervezzen, amelyek segíthetik őket doktori fokozatuk megszerzésében, az ukrajnai és magyarországi tudományos társadalomba való integrációjukban.

Szakmai partnereink, az együttműködés formái

A Momentum Doktorandus (MD) szoros kapcsolatot ápol a már létező doktorandusz szervezetekkel, tehetséggondozással, szakmai programok szervezésével, valamint tudományos kutatásokkal foglalkozó szervezetekkel helyi, országos, Kárpát-medencei és nemzetközi szinten is.

Legfontosabb szakmai partnereink a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), a PI-NET (Postgraduates’ International Network), a „TéKa” (a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális társulása), a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), a Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetsége, a Márton Áron Szakkollégium, a kárpátaljai Génius Tehetséggondozó Jótékonysági Alapítvány, valamint a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSz), Collegium Talentum.

Alapszabályzat


Elnökség 

Kovály Katalin vagyok, 1987-ben születtem Kárpátalján, Jánosiban. 2004-ben a Jánosi Középiskolában érettségiztem, ahol ukrán nyelven tanultam. Ezután 2009-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést földrajz-biológia szakon. 2010-ben végeztem el a „specialist” képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem földrajz szakán. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2014 őszén abszolváltam. Kutatási területem: Kárpátalja gazdaság- és társadalomföldrajza. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjaként az intézmény Hallgatói Önkormányzatának alelnöke voltam (2007). 2013 júniusától a Momentum Doctorandus elnöke vagyok.

kovaly.katalin@gmail.com

 


 

Turányi Tatjána vagyok, 1990. április 29-én születtem a Beregszászi járás Oroszi községében. Itt kezdtem el 1996-ban tanulmányaimat, majd 2008-ban a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem. 2013-ban az Ungvári Nemzeti Egyetem Társadalomtudományi Karán politológus és a társadalomtudományi tárgyak oktatója képesítést summa cum laude minősítéssel szereztem. 2014 júniusában felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Szociológia Doktori Iskolájába, amelynek berkein belül az Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programban kezdtem el a doktori képzést. Kutatási területeim: kisebbségszociológia, időkutatás. Egyetemi tanulmányaim megkezdésekor sikerült szoros kapcsolatot kialakítanom a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével, amelynek 2010-től alelnöke, 2011-től 2012-ig pedig elnöke voltam. Jelenleg a szövetség tiszteletbeli elnökeként működök együtt az egyes programok megvalósításában, valamint 2010-től a szövetség gondozásában kiadott Scientia Denique tudományos publikációs kötet egyik szerkesztője vagyok. A diákszövetségben átélt pozitív élmények hatására döntöttem úgy, hogy az ott szerzett tapasztalataimat szeretném doktorandusz-szövetségünk csapatában is kamatoztatni, így csatlakoztam először aktivistaként a szövetség munkájához 2014-ben, 2015 szeptemberétől pedig a Momentum Doctorandus egyik alelnökeként folytatom tevékenységemet.

turanyitatjana@gmail.com

 


 


 

Görög Nikolett vagyok, 1990-ben születtem Kárpátalján, Beregszászban. Középiskolai tanulmányaimat a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban végeztem, majd 2008-ban sikerest felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar magyar nyelv és irodalom szakára, ahol megszereztem alap-, és mesterszakos diplomámat. Egyetemi éveim alatt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének két évig voltam elnökségi tagja. 2013 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója. Kutatási területem: Beregszász személynevei, kárpátaljai személynévhasználat. 2015 szeptemberében választottak a szervezet alelnökévé.

gorog.nikoletta@gmail.com

 

Profil kep.jpg

 


 

Rigó István vagyok, 1992-ben születtem Ungváron, Kárpátalján. Az iskolát a Homoki Általános Iskolában kezdtem, ahol zenei végzettséget is szereztem (zongora), érettségit az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnáziumban tettem.  Tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karának Szilárdtest-elektronika tanszékén folytattam. 2014 őszétől a Szegedi Tudományegyetem Fizika Doktori iskolájának hallgatója vagyok, valamint az MTA Wigner FK tudományos segédmunkatársa. Az egyetemi éveim alatt ismerkedtem meg a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének tevékenységével, csatlakozva hozzájuk az egyetemről fennmaradó szabadidőmet itt kamatoztattam a köz javára. Eleinte a szervezet számítógépes rendszergazdájaként, később az elnökség tagjaként és 2012 őszétől 2014 őszéig a szervezet elnökeként igyekeztem szolgálni a kárpátaljai diákságot, elősegíteni azok közéleti, kulturális, és tudományos előrehaladását. 2014 januárjában az itt végzett tevékenységemért Fodó Sándor díjjal tüntettek ki. Szívemen viselem a magyarság ügyét és minden erőmmel annak szolgálatában állok, teszem ezt a Momentum Doctorandus  Természettudományi Osztályának koordinátoraként 2015 szeptembere óta. Ha bármilyen ötlete/ötleted van keress bátran.

rigo.ishtvan@gmail.com

 


 


 

Himics László vagyok, 1987-ben születtem Lembergben (Lviv). Még gyerekkoromban visszaköltöztünk édesanyám szülőfalujába Tiszabökénybe, így az iskolát már itt kezdtem. 2002-ben az általános iskolai tanulmányaimat befejezve felvételt nyertem a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumba, ahol eleinte a diáktanács tagjaként, majd 2 évig annak elnökeként vettem részt a diákok ügyeinek és érdekeinek a képviseletében, valamint közösségi életének a megszervezésében. Az érettségit követően 2005-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karán kezdtem meg felsőfokú tanulmányaim, ahol először „baccalaureus”, majd 2010-ben „specialist” diplomát szereztem. Mivel már az egyetemi évek alatt aktívan bekapcsolódtam a témavezetőm és a MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópiai csoportjának különböző együttműködések keretében megvalósuló kutatásaiba, így kézenfekvő volt, hogy tudományos pályámat a kutatóintézetben folytassam. A sikeres felvételiket követően 2010-től a Szegedi Tudományegyetem Fizika Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója, illetve ezzel párhuzamosan az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa lettem. 2011-ben elnyertem a Magyar Tudományos Akadémia 3 évre szóló fiatal kutatói ösztöndíját, majd 2013-ban abszolutóriumot szereztem a doktori iskolában. Kutatási témám: Lumineszkáló színcentrumok kialakítása és vizsgálata nanokristályos gyémántszerkezetekben. 2015 szeptembere óta a Momentum Doctorandus Természettudományi Osztályának koordinátoraként tevékenykedem.


himics.laszlo@gmail.com


 

 


 

Kosztur András vagyok, 1992-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2009-ben az Ungvári Drugeth Gimnáziumban érettségiztem. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 2013-ban szereztem „baccalaureus”, 2014-ben pedig „magiszteri” képesítést szereztem történelem szakon. Ezt követően felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába. Jelenleg második évfolyamos PhD-hallgató vagyok. Kutatási területem: a német forradalmi konzervativizmus hatása az orosz politikai gondolkodásra, tágabban véve a német-orosz eszmetörténeti kölcsönhatások vizsgálata. 2015 szeptemberétől a Momentum Doctorandus Társadalomtudományi Szekciójának koordinátora vagyok.  

andras.kosztur@gmail.com


Titkár

ENIKO

Nagy Enikő vagyok, 1986-ban születtem Kárpátalján, Beregszászban. 2004-ben érettségiztem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban, majd tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol-történelem szakán folytattam, ahol „baccalaureus” majd „specialist” képzésben vettem részt. Ezzel párhuzamosan, gazdasági irányú érdeklődésemből kifolyólag, elvégeztem a Nyíregyházi Főiskola levelező közgazdász szakát, majd 2010-től az Ungvári Nemzeti Egyetem angol szakán szereztem ,,mester” fokozatú diplomát. Diplomáim megszerzése után felvételt nyertem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájába, ahol 2012-ben abszolváltam. Kutatásomban a gyermekirodalom idegen nyelvi oktatásban való alkalmazhatóságát, kompetenciafejlesztő hatását vizsgálom. Doktori tanulmányaimmal párhuzamosan a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Angol tanszéki csoportjának tagjaként dolgozom.
2012 júniusától a Momentum Doctorandus Ellenőrző Bizottságának munkájában vettem részt majd 2013 júniusában a szervezet titkári pozíciójára választottak meg.

nokine86@gmail.com

Ellenőrző Bizottság

 


SZOLOSI 

Szőlősi Nóra vagyok, 1986-ban születtem, Macsolán.  
1992 – ben kezdtem az általános iskolát a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában, majd  sikeres felvételi vizsgát követően a középiskolai éveimet a Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban töltöttem. A gimnáziumot 2006-ban fejeztem be. Az érettségi után felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol – történelem szakára. Történelem szakon itt szereztem meg a specialist diplomát, de ezzel párhuzamosan 2008-ban a magiszteri képzést az Ungvári Nemzeti Egyetemen végeztem el angol szakon. 2009-ben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2012-ben abszolváltam. Kutatási témám „A revízió és Kárpátalja az 1938-’44 közötti időszakban”.
    2012 nyarától a Momentum Doktorandus tagja vagyok. 2013 júniusától pedig a szervezet Ellenőrző Bizottságában végzek társadalmi munkát.


szolosi.nora@gmail.com

 

 
Szimkovics Okszána vagyok, 1987-ben születtem Kárpátalján, Beregszászon. 2004-ben érettségiztem a Beregszászi 5. Számú (ukrán tannyelvű) Középiskolában, majd 2011-ben MA diplomát szereztem az Ungvári Nemzeti Egyetemen, Angol Nyelv és Irodalom szakirányban. 2011 tavaszától az ArtTisza művészeti egyesület egyik alapítója és programszervezője vagyok. 2015 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója vagyok. Kutatási területem a lexikai-funkcionális grammatika, ami egy generatív nyelvészeti modell, azon belül pedig az (aktív és passzív) igenem használatát hasonlítom össze az angol, a magyar, az ukrán és az orosz nyelvben. 2015 őszétől a Momentum Doctorandus ellenőrző bizottságának a tagja vagyok.


simkovich0811@gmail.com

 


REGINA 

Vavrinchik Regina vagyok, 1981-ben születtem Kárpátalján, Munkácson. 1998-ban érettségiztem a Munkácsi 5. számú ukrán tannyelvű általános iskolában. 2004-2010 között az Ungvári Nemzeti Egyetemen tanultam angol nyelvet es irodalmat és ott szereztem meg a magiszteri diplomámat. 2010-óta  az alkalmazott nyelvészeti tanszéken vagyok doktorandusz hallgató. Kutatási területem: pragmatika és nyelvhasználat a jelenkori angol vallási kommunikációban.  A Momentum Doctorandus megalakulása óta aktív tevékenységet vállaltam a szervezet munkájában. Jelenleg az Ellenőrző Bizottság tagja vagyok.

regi9v@gmail.com


 


Eseménynaptár

Friss hírek

2017-09-08
A Momentum Doctorandus nyilatkozata
A Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete csatlakozik a kárpátaljai magyar szervezetek az ukrán oktatási törvény módosításának kapcsán eddig közzétett ...
további részletek
 
Friss hírek

2017-04-03
A határon túli magyar doktorandusz-szervezetek nyilatkozata
A határon túli magyar doktorandusz-közösségek érdekeit képviselő szakmai szervezetek csatlakoznak a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és az MTA különböző testületeinek a ...
további részletek
 
Friss hírek

2017-03-30
Doctorandus este Budapesten
Március 10-én sor került az idei év első Doctorandus-estjére az MTA budapesti Domus Vendégházában. A szokásos ismeretterjesztő előadásokra épülő formátum helyett ezúttal a teljes program ...
további részletek
 
Partnerek és támogatók

Hasznos linkek

Facebook

Feliratkozás hírlevélre